Tin tức

Công ty chúng tôi sẽ visite CPhI & P-MEC Trung Quốc

Triển lãm: CPhI & Trung Quốc P-MEC

Địa điểm: Trung tâm hội chợ triển lãm quốc tế mới Thượng Hải
 
Thời gian: 19-23 tháng sáu năm 2017 

Tham gia: Mua vùng bán hàng tỉnh